Google PlusFacebookYoutube
ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Почивни дни и ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.коледна

05.02.2020 г. –                                  междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за I - XI клас

 Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)