ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

14 март – Международен ден на математиката

 

   Международният ден на математиката14 март и световният ден на числото Пи

 тази година той бе под мотото „Математика за всички“.

   Учениците от прогимназиален етап на ОУ „Христо Ботев“ село Кукорево отбелязаха

 празника с изява под различни форми.

   Гости на празника бяха директорът на училището – г-жа Тинка Иванова, заместник –

 директорът – г-жа Маргарита Жекова, медиатора г-жа Ташка Мутафова, учители и

 ученици.

  Учениците от шести клас под ръководството на г-жа Пенка Стоева изработиха

 презентация на тема: „Числото Пи – хилядолетната математическа загадка“ .

 Презентацията бе представена от Мария Хаким, която запозна пресъстващите с 

 историята, първите опити за изчисление на числото Пи, за присъствието на числото Пи

 в природата – разбира се, където има окръжности, в архитектурата, в литературата и

 даже и в музиката.

  Под ръководството на г-жа Ана Минкова бе представен клип с музикално изпълнение

 на Ивайло Колев – „Как звучи числото Пи 120 знака след десетичната запетая“.

  В час по математика шестокласниците изработиха табло с интересни факти за числото

 Пи и рисунка „Градът на числото Пи“, което бе представено от г-жа Пенка Стоева.

 Празника завърши с викторина от занимателни задачи.

 Учениците, които показаха бързина, съобразителност, логическо мислене и дадоха

 правилни отговори получиха награди.