ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

3 март- Национален празник на България

     Учениците от училище ” Христо Ботев ” в село Кукорево отбелязаха

 Националния празник на България. Гости на тържеството бяха директорът на учебното

 заведение г-жа Тинка Иванова, зам. директорът г-жа Маргарита Жекова.

     Празничното събитие организирано от госпожите в начална училищна степен

 Снежана Димитрова, Галина Желязкова и Радка Колева ни върна в паметните

 събития на тежкия робски живот довел до обединението на народа и участието в

 Освобождението на България от тежкото иго . Преплетените събития от фактология в

 текст представен от водещите Нели Колева и Люси Илиянова, презентация показваща

 битки и победи на руските войни и българските опълченци, рецитиране на стихове

 изпълнени с детско родолюбие и гордост и музикално оформление с изпълнение на

 възрожденски и патриотични песни.

  С голям интерес присъстващите изгледаха презентацията предоставена от община

 Тунджа , в която учениците се запознаха с освобождението на родния край и

 построяването на храм- паметник Александър Невски в местността Бакаджик.