ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Безплатни интерактивни летни занимания за тунджанските ученици

 

    В община „Тунджа“ започнаха безплатните летни интерактивни занимания за ученици

 от общинските училища. Те се провеждат в Посетителския център на община „Тунджа“

 в лесопарк „Бакаджик“. В програмата на летните интерактивни занимания участват

 общо 9 общински училища. Учениците от училище ” Христо Ботев” в село Кукорево ще

 посетят летните интерактивни занимания от 30.07 до 4.08.2023 година под ръководството

 на г-жа Радка Колева и г-жа Пепа Перчинска придружени от училищния медиатор г-жа

 Ташка Мутафова. Изнесените интерактивни занимания ще създават условия за

 социализация и общуване между ученици и педагогически специалисти извън

 училищната и семейната среда и пълноценно осмисляне на ваканционното време.

    Учениците ще посещават културно-исторически и природни забележителности в

 Лесопарк „Бакаджик“, ще участват в занимания по интереси, спортни дейности,

 дискусии и пленери. Финансирането е от Фонда за подпомагане на ученици и студенти

 с високи постижения в образованието, изкуството и спорта.