ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Бинарен урок в Кукорево

 

     Учителите от училище ” Христо Ботев” в село Кукорево следят и прилагат новите,

 иновативни методи за обогатяване знанията и прилагането им на практика.

   Под ръководството на г-жа Пепа Перчинска и г-жа Анна Минкова се проведе бинарен

 урок на тема: Музикално- подвижни и щафетни игри с учениците от четвърти клас.

 На урока присъстваха г-н Георги Георгиев- инспектор по Български език и литература в

 Регионален инспекторат гр.Ямбол, г-жа Тинка Иванова- директор на училището,

 г-жа Маргарита Жекова- зам.директор, учители от начална училищна степен.

   Урокът започна с представяне на задачите от проектно- базираното обучение по спорт

 и музика. Предварително проявявайки своето творчество, учениците създадоха музика

 и упражнения наречени ”Авторска йога азбука за деца” , които претвориха в постер. С

 гордост изпълниха интересните упражнения на фона на авторската музика от йога

 гимнастиката.

    Разделени на две групи те се състезаваха в игрите: ”Морски шах ” и

 ” Съкровище ”. Оспорваната надпревара развивайки качествата екипност, бързина,

 ловкост, съобразителност и логическо мислене, бе съпроводена и с много емоции.

 Всеки от отборите се постара да заложи на своя стратегия, подходяща за победата.

 Прилагайки дигиталните си умения за работа с интернет, откриваха биографични

 данни за композиторите, чийто имена узнаха от нареден пъзел и възпроизведоха

 намерената в интернет информация.

  Последната игра ” Музикална въртележка” даде възможност на учениците да проявят

 своите индивидуални качества: чувство за ритъм и такт, бързина на реакцията,

съобразителност и решителност . Най-ценното бе, че децата се самооцениха правилно

 и посочиха своите силни и слаби страни по време на урока.

   Анализирайки урока г-жа Пепа Перчинска и г-жа Анна Минкова поздравиха

 учениците за постигнатите резултати и благодариха за отговорното отношение и за

 отлично изпълнение на задачите от проектно- базираното обучение и създаването на

 музика и упражнения на тема: ”Авторска йога азбука за деца”.