ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

“ Час на доброто“ в ОУ “ Христо Ботев “ - Кукорево

 

    В основно училище “ Христо Ботев“ на село Кукорево се проведе урок с

 проектно-базирано обучение на 13 ноември в Групата за целодневна организация на учебния

 ден 5-7 клас в час по занимания по интереси посветени на световният ден на добротата.

   Подготовката под ръководството на г-жа Светла Миланова за провеждането на “Час на

 добротата“ се осъществи в няколко занимания по интереси, за сплотяване на групата,

 изграждане на екипи, развиване на познавателна и социална активност към позитивни

 дейности, стимулиране на творческо себеизразяване и насърчаване на добротворството.

   В началото на урока учениците  разясниха на присъстващите, че добротата е личностна черта,

 която отразява състрадание и милост към хората около нас, правене на безкористно добро.

  Ученическите екипи  посочиха пословици и  поговорки за доброто. Разказаха  въздействащи

 примери за добротата. Рецитираха стихотворения и пяха песни за доброто, рисуваха рисунки

 на тема“ Добротата ще спаси света“. Изготвиха презентация по проекта, която умело

 презентираха.   Ивайло Колев посочи, че добротата се среща под много форми, но винаги от

 сърцето. Люси Илиянова разказа истинска история за добротата, подкрепена от слайдовете на

 презентацията. Константин Станчев рецитира стихотворението “ Добрият човек“, а Богомила

 Колева каза стихотворението “ Предай нататък добротата“.

   Урокът завърши с позитивните слова“ Предай нататък!.. Нека доброто започне от теб!

  Пожелавайки  на всички присъстващи да правят безкористно добро,  отразяващо състрадание и

 милост, за да бъдат всички  взаимно щастливи.