ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Ден на ромите в Кукорево

 

    На 07.04.2022 година в Народно читалището ”Виделина- 1928“ в село Кукорево

 се проведе празнично тържество под мотото „Слънцето грее еднакво за всички“.

    Интересната програма насочена към толерантността, приемането и разбирането на

 богатото многообразие от култури в нашата страна. В празничната програма

 представена от деца от детска градина „Щурче“ по проект „Желани пространства –

 Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално

 включване в малките населени места”, се включиха и ученици от училище

 ” Христо Ботев” водени от образователния медиатор Ташка Мутафова.

    В пълната зала на читалището, родители и гости се насладиха на невероятните

 песни и танци от българския и ромски фолклор.

    С празника се отбеляза 35 годишнината на община „Тунджа“ и Международния ден

 на ромите.