ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Ден на толерантността в Кукорево

 

   Учениците от училище ”Христо Ботев” в село Кукорево знаят, че толерантността е

хармония в многообразието.С много любов и творчески усет децата от начална

училищна степен, направиха проект и изготвиха красиво табло, изразяващо подадената

ръка в знак на подкрепа и защита на всеки, независимо от многообразието от култури в

нашия свят, форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

     Разговаряха и обсъждаха понятията откритост, общуване и свободата на мисълта,

съвестта и убежденията. Разказваха различни случки в които са помогнали на някого-

приятел, съученик, съсед или непознат. Посочиха и основните принципи на

толерантността:

   Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

   Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

   Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

   Един за всички, всички за един!

   Рамките ограничават човешкия дух.

   Не издигай стени!

   Търпение, доброжелателност, разбиране.

Учениците се убедиха ,че когато си толерантен, добронамерен, проявяваш подкрепа и

помагаш на всеки независимо от многообразието на култури, означава да бъдеш

истински ЧОВЕК!