ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Ден на ученическото самоуправление

   По традиция на 9 май 2022 година в ОУ „Христо Ботев“ село Кукорево

 се провежда  Ден на ученическото самоуправление.

   Целта на тази инициатива е учениците да разберат по-добре същността на

 образователно-възпитателния процес, да станат по-отговорни, дисциплинирани

 и толерантни и да усвоят знания, умения и компетенции. Учениците-учители

 успяха, макар и за кратко, да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха

 колко важна и отговорна е работата на педагога. Развълнувани и щастливи,

 учениците разбраха , че техните връстници успяват да се справят с учебния процес.

   Преди започването на учебните часове, избраният за директор ученик проведе

 работна среща, на която изясни целите на събитието и задълженията на

 преподавателите, а именно: да преподават учебния материал, да следят за отсъствия,

 по споразумение с учителя да поставят оценки, да провеждат разговори с ученици,

 родители и учители по възникнали проблеми и въпроси, да отговарят за

 дисциплината и изпълненията на дежурствата. Друга важна задача на ученика-директор

 Кремена Стоянова от седми клас, беше да наблюдава работата на своите колеги

 по време на учебните занятия и да оцени тяхната работа. Всички учители имаха

 достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха

 силна амбиция и  мотивация за работа.

   Ученикът-директор със своя екип трябваше да излъчи и награди за  най-добрите

 учители за деня, които тържествено получиха грамоти за своето представяне.

   След приключване на ученическото самоуправление учениците получиха

 благодарности и грамоти за добре свършената работа от директорите  на ОУ “ Христо

 Ботев“ г-жица  Кремена Стоянова и г-жа Тинка Иванова.