ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Денят на добротата в Кукорево

    За добротата Марк Твен казва, че това е „езикът, който глухите могат да чуят

 и който слепите могат да видят.“

    Учениците от V,VI и VII клас на ОУ„ Христо Ботев“ в село Кукорево под

 ръководството на г-жа Светла Миланова отбелязаха Световният ден на добротата

 с интересна инициатива. В часовете по занимания по интереси дискутираха на тема:

 “Доброто в нас“. Изработиха подходящо табло, а ученици от групата запознаха

 присъстващите с възникването и целта на този празник. Разказаха, че Световният

 ден на добротата се отбелязва всяка година на 13 ноември от 1998 година. Тогава

 в Токио се открива първата конференция на Световното движение на добротата,

 на която се приема Декларация на добротата. Целта е да се забрави самолюбието,

 да се помисли за другите около нас. Всички хора да живеят в един свят и да мислят

 за мира, съвместното съжителство и щастието. Символът на движението представлява

 “открито сърце“. Разбраха, че идеята за доброта е различна при всеки човек – помощ на

 възрастен човек при пресичане на пътя, правене на комплимент на някого, извършване

 на доброволческа дейност. С голямо желание изработиха красиви, изпълнени с доброта

 сърчица, които си размениха в знак на добронамереност и толерантно отношение към

 всеки съученик. След тази добра постъпка се почувстваха по- щастливи и разбраха

 защо учените са на мнение, че тези, които дават ежедневно израз на своята благодарност,

 се чувстват много по-добре физически и изпитват вътрешна удовлетвореност и хармония.