ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Денят на народните будители в Кукорево

    Празника на народните будители в училището в село Кукорево започна

 седмица по-рано в групата за целодневно обучение V-VII клас с ръководител

 г-жа Светла Миланова.Учениците посветиха часовете по интереси на две

 велики дати- триста години от рождението на Паисий Хилендарски и двеста

 години от рождението на Добри Чинтулов. Четоха за живота и делото на

 будителите, учиха стихотворения и песни, подкрепяха знанията с ценни и

 интересни фотоси, с които изготвиха табла и подготвиха презентация.

   С празнична програма започна честването на Денят на народните будители

 в училище ” Христо Ботев ” в село Кукорево. С радост на празника присъстваха

 директора учебното заведение г-жа Тинка Иванова и зам.директора –

 г-жа Маргарита Жекова.

  Водещите Богомила Колева и Станимир Златомиров от V клас поздравиха

 всички с празника и припомниха за живота и делото на българските дейци на

 просветното дело в нашата родина. Стихове рецитираха Събка Динкова,

 Люси Илиянова – от IV клас и Ася Емилова от VII клас. Изготвената

 презентация представиха Ивайло Колев и Константин Василев. Пред всички

 се появиха ликовете на Пайсий Хилендарски, Климент Охридски, Иван Вазов,

 Захари Стоянов, Левски, Ботев, Караджата, Добри Чинтулов и много от

 родолюбивите будители и революционери на България.

  Тържеството продължи с интересна викторина, като за всеки верен

 отговор учениците получаваха награда.

   В края на празнична програма бе изпълнена песента на Любен Каравелов

  ”Хубава си моя горо”, което повиши родолюбивите чувства на всички и

 зареди емоционално присъстващите.