ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Денят на розовата фланелка

     

     По традиция всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден за борба 

 срещу тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“.

     В ОУ ” Христо Ботев” в село Кукорево също бе отбелязан този ден.

     Учениците облечени с розови фланелки и със символични надписи ”Не на тормоза и

 насилието в училище!” , ”Заедно да кажем не на тормоза в училище”, ”Бъди добър” ,

 заклеймиха лошото отношение и насилието в училище и навсякъде около нас.

 Облечени в розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в

 училище. Хванати за ръце, като знак, че сърцата им са „отворени“ за всички и заедно,

 с общи усилия могат да победят тормоза, като станат по-добри и по-толерантни.