ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

       Много от учениците в селата на община „Тунджа” не разполагаха с устройства, за онлайн обучение, което ограничаваше възможностите им за качествено образование . За успешно провеждане на дистанционното обучение, ръководството на община Тунджа осигури на своите ученици таблети , лаптопии и карти за телефон за два месеца. Средствата бяха осигурени от фонда на общината за изплащане на стипендии на изявени ученици и студенти.

      На училище „Христо Ботев” село Кукорево също бяха предоставени дигитални устройства, за осигуряване на успешно провеждане на дистанционното обучение. Благодарение на безупречната организация на г-жа Тинка Иванова –директор на учебното заведение, предоставените от община Тунджа дигитални устройства успешно достигнаха до учениците.

      Г-жа Нели Илчева и г-жа Ташка Мутафова, посетиха домовете на учениците и срещу декларация от родителите, предоставиха дигиталните устройства за успешно завършване на учебната година.

      Ентусиазъм и благодарност!

      Това са двете думи,с които можеше да се опише радостта на семействата на учениците от ОУ"Хр.Ботев"-с.Кукорево получили дигитални устройства, за подпомагане на социално слаби семейства в достъпа им до образование при дистанционното обучение.

      В очите на учениците се четеше щастие ,че ще могат да учат по-спокойно, а родителите бяха доволни, че общината им е помогнала в грижата за децата.