ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

       Поради извънредната ситуация участниците в групата ”Малкият Компи” продължиха своето обучение в присъствена организация на летните занимания е организирани при спазване на строгите противоепидемични мерки. Задължителната хигиена и маски не спряха порива към новото и неизвестното.

     С голямо желание и отговорност учениците продължиха обогатяването на компютърните знания и умения от средата на месец юни. С увереност и самочувствие могат да кажат, че познават и спазват основните здравни и етични правила при работа в компютърния кабинет. Имат изградено позитивно отношение и желание за работа с компютър. Използват инструментите за работа с графичния редактор Paint. Знаят основните характеристики на инструмента за рисуване: цвят и размер на следата.Умеят да използват възможностите на цветовата палитра. Умеят да създават и съхраняват собствени графични проекти. Обясняват действията си при изпълнение на конкретни задачи, като споделят идеи и опит от работата си с компютър.

     Усвоеното и създаденото от малките ученици радва цялата група и създава увереност и оптимизъм на ръководството на училището в село Кукорево за правилната посока за овладяване на базови умения за използване на основните възможности на компютъра.