ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

      Прекъсването на учебния процес в училищата поради извънредното положение в нашата страна наложиха дистанционно обучение.

    Училище „Христо Ботев” в село Кукорево, общ.Тунджа, обл.Ямбол стартира дистанционно обучение за всички ученици. Учителите подготвиха комплекти с материали за учене на всички класове, които включват образователни книжки, работни листи, художествена литература, други материали и ресурси.

   Със съдействието на кметовете на населените места, готовите материали са предоставени на учениците за ползване в домашна обстановка.  Комуникация с цел обучение и усвояване на знания по учебния материал ще се осъществи чрез електронна поща, телефон или електронен дневник.

   Създаденият график за работа на учителите с учениците ще доведе до ползотворна работа при обучение от разстояние. В часовете между 9 и 11 часа учителите ще работят по уроците за овладяване и затвърдяване на знания. След обяд ще се провеждат консултации за подпомагане и подкрепа за осъществяване на практически занимания, проектна работа и домашни задания.

   Уведомени са всички ученици и родители с молба за активно и отговорно участие за осъществяване на добра комуникация при организираното дистанционно обучение.