ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Купа и грамота от турнир по тенис на маса

 

    Отборът от момчетата и момичетата на ОУ “Христо Ботев“ с. Кукорево

 подготвени от г-жа Пепа Перчинска и г-жа Нели Илчева участваха в

 Общинските ученически спортни игри по тенис на маса, който се проведе на

 24 ноември 2022 година във физкултурния салон на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“,

 с. Веселиново.

    В оспорваната надпревара взеха участие и отборите от училищата

 в селата Веселиново, Дражево, Тенево, Ботево и Скалица. Наградите – купи и

 грамоти за класираните отбори бяха осигурени от община „Тунджа“.

    В оспорваната битка тенис-спортистите спечелиха купа и грамота за класиране

 на второ място. С гордост и самочувствие, че са се представили достойно и

 защитили името на училището, поднесоха купата на директора г-жа Тинка Иванова.

   С щастливите си усмивки увековечиха събитието със снимки с директора,

 ръководителите и отбора.