ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

      В училище „ Христо Ботев” село Кукорево по график се провеждат занимания от различно естество,като присъствената организация на летните уроци е организирана при спазване на строгите противоепидемични мерки, за да няма смесвания между групите и учителите им.

     От средата на месец юни започна работата по проект „ Подкрепа за успех” за обогатяване на знанията в сформираните в началото на учебната година групи с учениците от начален и основен етап на обучение. Учениците, които не са били обхванати ефективно от дистанционното обучение по време на кризата с коронавируса,поради липса на дигитални устройства и интернет, имаха възможност да бъдат включени в допълнителни часове обучение.

    От началото на месец юли започна провеждането на занимания с групите по интереси „ Сръчко”, „ Арлекино” и „Червените ангели” , които се посещават с интерес и желание от учениците, като подобряват и социалните контакти.

    Така с подкрепата на учителите и желанието на учениците се допринесе за обогатяване на пропуските в знанията и развитие на емоционалното равновесие след дългото време на изолация.