ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Нова комбинирана спортна площадка в Кукорево

 

   Като част от празничните прояви, посветени на Деня на Община “Тунджа” в ОУ “ Христо

 Ботев“ село Кукорево на 16.04.2024 година бе открита нова комбинирана спортна площадка от 

 кмета на община Тунджа г-н Станчо Ставрев и кмета на село Кукорево г-н Живко Колев. 

   В програмата бяха включени ученици от мажоретния състав на г-жа Пепа Перчинска и

 гостуващи спортисти, които направиха демонстративни игри на игрището.

 Комбинираната спортна площадка ще предлага възможности за спортовете футбол, волейбол и

 баскетбол с цел да подпомогнат физическата активност, здравословния начин на живот и

 социалната интеграция на местните общности.