ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

       През месец февруари 2020 година в основно училище "Христо Ботев” село Кукорево стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" за учебната 2019/2020 г.

     В новосформираната група "Малкият Компи” ръководена от госпожа Росица Стоянова учениците от първи и втори клас се запознаха с новите си приятели - компютрите. Тук откриха "необятния свят на възможностите”.

    Запознаха се с оборудването на компютърния кабинет и с правилата за безопасна работа. Научиха безопасните и здравословни условия на работа и опазване здравето и живота на всички в компютърния кабинет . Посочват основните части на компютърна система (клавиатура, мишка, монитор, слушалки, тонколони). Запознаха се инструментите за работа с графичния редактор Paint и използват инструментите за работа. Изградиха първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение. С всеки час научаваха нови неща , използваха нови инструменти, създаваха нови картини. 

      Грейналите усмивки и увереността в очите на учениците говореха за доволството от участието в групата "Малкият Компи”.