ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Първият звънец удари……

     Петнадесети септември отново се превърна в истински празник за ученици, родители и учители на основно училище “Христо Ботев“ в село Кукорево.

    Въпреки сложната пандемичната обстановка, нищо не мoжа да скрие емоциите и радостта от срещата със съученици, училищни приятели и учители. Липсата на училищна среда се усети както при децата така и при родителите. Усмихнатите лица на малки и големи доказваше, че дългата ваканция е допринесла за повишаване на мотивацията за учене и оценяване на знанието като ценност, а училището като важна част от формирането и развитието ученика като личност.

     Отбелязахме празника с песни, стихове, много смях и прекрасни пожелания за здраве и присъствена учебна година. След издигане на националния флаг, съпроводен с националния химн, в словото си директора на училището г-жа Т.Иванова акцентира върху предпазните мерки за опазване здравето на всички , както в училище така и в семействата на учениците .Посочи подобренията на материално-техническата база в областа на технологиите и столовото хранене в училището на село Кукорево.

      Етествено на първия учебен ден ,най-развълнувани бяха  първокласниците. Първите им стъпки в родното училище бяха малко неуверени, но погледите им блестяха безстрашно -любопитни и смело прекрачиха училищния праг водейки след себе си останалите ученици.

   Нека си пожелаем обогатявайки своите знания и умения през новата учебна година, смело и решително да преодоляваме предстоящите предизвикателства на новата 2020-2021 учебна година!

   На добър час и успешна учебна година!