ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Откриване на новата 2023/2024 учебна година

   Отново е 15 септември, празника на българското образование.  Първият учебен ден, който

 буди разнородни чувства - от трепетно очакване и вълнение до тъга по отминалата безгрижна

 ваканция.

   Звъни училищното звънче и призовава учениците от училище “ Христо Ботев“ в широко

 отворените врати на познанието и приятелството. Училищният двор посрещна гости, родители,

 ученици и учители с празнична украса и музикално оформление.

   Директорът на учебното заведение г-жа Тинка Иванова откри учебната година с пожелание за

 една успешна и ползотворна 2023/2024 година.

  Под звуците на химна на Република България с гордост и възхищение знаменосците издигнаха

 националния трибагреник.

  Гостът на училището заместник кмета на община Тунджа г-н Светозар Грозев отправи красиви

 пожелания, за успешно овладяване на новите познания и преодоляване предизвикателствата на

 новата учебна година. Ученици от пети и първи клас под ръководството на г–жа Радка Колева

 поздравиха присъстващите и поднесоха интересна празнична програма наситена със стихове и

 песни за училището.

  Приятелски поздрав отправиха децата от Детска градина “Щурче“ в село Кукорево.

  Всички с трепет очакваха да минат под цветната арка в родното училище поведени от своите класни ръководители.

  Най- нетърпеливите –първокласниците, водени от своята първа класна ръководителка г-жа

 Радка Колева бяха посрещнати с питка и мед на прага на класната стая. Подредени по чиновете,

 всеки избра своето първо другарче в клас. Приветствани от г-жа Колева, децата слушаха с

 интерес поздравленията и указанията на своята първа учителка. С радост узнаха, че има още

 изненади.

  На всеки първокласник г-н Светозар Грозев - заместник кмет на община Тунджа и г-н Кольо Дичев -кмет на

 село Кукорево, поднесоха папка с учебни материали и пособия с пожелание за успешна и

 ползотворна учебна година.