ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Победа в общинският кръг по баскетбол

    Във физкултурния салон на ОбУ „Васил Левски”, с. Тенево, на 13 януари 2023 г.,

 се проведе общинският кръг на ученически спортни игри по баскетбол. Игрите са

 включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния

 спортен календар на МОН за 2022/2023 учебна  година. В състезанието се включиха отбори във

 възрастова група V – VІІ клас от ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево,ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево

 и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бояджик.

   След оспорваните срещи І-во място зае ОУ „ Христо Ботев“ с. Кукорево, следвано от

 ОбУ „Васил Левски“ с. Тенево и ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик.

  В областния кръг на ученическите спортни игри по баскетбол Община „Тунджа” ще бъде

 представена от отбора на ОУ „ Христо Ботев“ с. Кукорево.