ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Посади цвете-посади живот

 

   Учениците от първи клас на ОУ ” Христо Ботев ” в село Кукорево избраха

 първия ден на пролетта, ръководени от г-жа Веселина Иванова, за да проведат

 интересен, иновативен урок на открито. Първокласниците поканиха директора

 на учебното заведение г-жа Тинка Иванова, за да покажат наученото за

 растенията и да го приложат на практика в училищната цветна градина.

   В продължение на няколко седмици децата учиха частите на растенията.

 Фотографираха различни растения и ги групираха според устройството им.

 Залагаха опити, отнемайки различни условия на живот : почва, вода , светлина и

 топлина при растежа на заложените растения.Наблюдавайки растенията учениците

 анализираха , аргументираха и документираха своите изводи. Всички фотографии

 събраха в албум, който представяха с гордост. Доказвайки, че имат услужлива

 памет и трайни знания учениците разделени в две групи си избраха говорители

 и посочваха с гордост частите на растението и ги записваха на постер.

  Откриваха условията на живот в кръстословица от букви. Подреждаха различните

 етапи на развитие от семе до плод на растението домат.  Умело презентираха

 постерите с обсъдените отговори на  участниците от групата.

   Децата се самооценяваха според степента на трудността при посочване на

 отговорите за всички правилно задачи. Индивидуална и групова оценка

 получаваха от г-жа Веселина Иванова. За показаните знания, учениците

 получиха интересна изненада. Всеки от тях трябваше да засади по няколко

 облагородени теменужки в цветната градина на училището и да се грижи за тях.

   За показаните знания и умения получиха поздравления от директора на училището

 г-жа Тинка Иванова, за облагородяването на цветната градина, като са я

 направили  приятно място за отдих.

   Усмихнатите личица на първокласниците доказаха , че получените знания

 водят до изграждане на умения , формиране на любов към природата и

 създаване на красота, която да радва всички от родното училище, защото,

 засаждането на цвете е засаждане на живот.