ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Посещение на регионална библиотека Георги Раковски в Ямбол

   

     Училище “ Христо Ботев“ в село Кукорево работи по Национална програма насочена

 към провеждане на образователни маршрути с цел активно учене извън училище,

 за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността за придобиване на ключови

 компетентности. Надграждане на знанията и уменията на учениците с възможности за

 социализация и общуване на учениците и педагогическите специалисти извън училищната и

 семейната среда за получаване на трайно интегрирано знание и подобряване на личностното

 развитие.

    Учениците от първи и трети клас на ОУ „Христо Ботев”, с класни ръководители г-жа Радка

 Колева и г–жа Галина Желязкова направиха своето първо посещение в регионална библиотека

 „Г. С .Раковски” в град Ямбол. Децата разгледаха сектор „Работа с деца”, научиха правилата

 за обслужване на читателите. Разбраха разликата между книжарница и библиотека. Посетиха

 „Стаята на приказките” където се запознаха с част от фонда на сектор за учебно-помощна

 литература. Разгледаха енциклопедии, красиво илюстровани приказки, панорамни, светещи и

 пеещи книжки, както и такива, които се гледат с 3D очила и специални лупи.

    Особен интерес предизвикаха озвучените книжки “Аладин”, “Котаракът в чизми”, “Спящата

 красавица”, “Океаните” и панорамния атлас „Градовете по света”. Разбраха начина за записване

 в библиотеката и правилата за поведение на такова специално място. Научиха се сами да търсят

 книгите и  да ги подреждат правилно.

    Красиво илюстрираните приказки провокираха интереса на децата и третокласниците с 

 гордост демонстрираха своите четивни умения чрез практическо осмисляне на наученото.

    Посещението в регионална библиотека „Г. С .Раковски” в град Ямбол остави диря в съзнанието

 на учениците и постави началото на навици за общуване с хубава книга. Първокласниците

 обещаха, че при следващото си посещение в библиотеката, щом са изучили всички букви,

 също ще демонстрират четивните си умения.

  За позитивното отношение и формирания интерес към книгата всеки ученик получи

 книгоразделител с изписана “Молбата на книгата” към нейния читател, за добро отношение,

 грижа и любов към книгата.