ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Посещение на “Тракийски и античен град Кабиле“

 

    Осъществявайки целите на работата по Национална програма „БЪЛГАРИЯ –

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“ за придобиване на знания чрез преживяване извън

 училището в реална среда, учениците от ОУ “ Христо Ботев “ в село Кукорево посетиха

 Археологически резерват “ Тракийски и античен град Кабиле “ с цел формиране на патриотично

 възпитание и позитивното отношение към историята на българската нация.

    Водени от професионален археолог учениците разгледаха впечатляващите консервирани и

 реставрирани архитектурни останки на Кабиле - базилики, църкви, обществени сгради и

 крепостни стени. Разхождайки се до жертвеника на "Зайчи връх", на една от скалите видяха

 запазения и до днес изваян образ на Артемида.

    Разглеждайки  музея на резервата учениците от втори клас под ръководството на г-жа

 Веселина Иванова обогатиха своите знания по темата “Забележителности в България и моето

 селище“, а четвъртокласниците ръководени от г-жа Снежана Димитрова дискутираха по темата

 “ Моята родина България – страна на световен кръстопът “.

  При посещенията на място на Археологически резерват “ Тракийски и античен град Кабиле “

 учениците опознаха не само природните, но и историческите забележителности на България и

 родното селище съхранявайки националната, културната и духовната идентичност на българите.