ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Празник на буквите в Кукорево

     

    На 30 март 2022 година първокласниците от ОУ ”Христо Ботев”

 в село Кукорево осъществиха своя красив, изпълнен с много

 вълнение и радост ”Празник на буквите”.

    С умиление децата казаха сбогом на своето ”Букварче” и с

 усмивки, стихове и песни посрещнаха новата ”Читанка”, която

 ще ги поведе в красивия свят на книгите.

    Гости на тържеството бяха учители и родители, които се

 включиха в празника, като оценители на успешно усвоените

 знания при разпознаване на букви, правопис и правоговор на

 думи и четене на текст. По лицата на всички бе изписано

 доволство от показаното и радост от получените знания

 и умения.

   Най- щастливи бяха първокласниците на г-жа Галина

 Желязкова, които доказаха, че вече са грамотни и поемат

 с нови книжки във ръка по пътя на знанието.