ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Празник на буквите

      Едно от най-запомнящите се събития, свързано с изучаване на буквите и

ограмотяването, превърнало се в празник за първокласниците е Празника на буквите.

Въпреки сложната пандемична обстановка след изучаване на буквите от Буквара

първокласниците направиха своя празник незабравим. Децата рецитираха стихове и пяха

песни, четоха и драматизираха любими приказки. Празникът завърши с подаръци . Всеки

получи книжка за спомен от г-жа Снежана Димитрова- класен ръководител на първи клас.