ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Празник на детската книга

   

   Учениците от начална училищна степен на ОУ ” Христо Ботев” село Кукорево

 отбелязаха празника на детската книга и рождения ден на датския писател и поет

 Ханс Кристиан Андерсен с интересна инициатива.

  Под ръководството на г-жа Снежана Димитрова ученици от трети клас посетиха

 детска градина ” Щурче” и запознаха децата с живота и творчеството на известният

 писател, демонстрираха позитивното си отношение към четенето на приказки и

 стихотворения. Прочетоха по роли интересната приказка ” Косе Босе” от Ран Босилек.

 Посъветваха децата да обичат приказките с думите на Чарлз Елиът: ” Книгите са най-

 тихите и най- верните приятели, те са най- откритите и най- мъдрите съветници и в

 същото време най- търпеливите учители”.

  Учениците от Ателие за сценично изкуство и литературни композиции „Ботевче“,

 по национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ представиха драматизацията

 ” Дядо и ряпа” като зарадваха малките зрители формирайки интерес и любов към

 детската книжка.