ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Празник на Народните будители в Кукорево

      Учениците от начална училищна степен от училище Христо Ботев в село Кукорево,

които учиха присъствено, отбелязаха празника на Народните будители, като няколко дни

работиха старателно.

    Четоха интересни разкази, за да обогатят своите знания. В заниманията по интереси

проведоха беседа за живота и делото на великите българи, които през целия си живот

активно са популяризирали знанието, за развитието на българския род и са се борили за

свободата на българския народ. Подредиха табло с портретите на будителите, научиха и

рецитираха изразително стихове, а към празника онлайн се включиха и ученици от горен

курс, за да изразят своята почит и благодарност към делото на Народните будители.

   Най- доволни от празника останаха малките ученици, които научиха много за живота и

делото на Народните будители и благодариха с бурни аплодисменти за хубавия празник.