ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Празник в детска градина Щурче - с. Кукорево

      Децата от подготвителната група в детска градина Щурче - с. Кукорево, които от

септември ще бъдат в първи клас бяха основни герои на организирания пъстър 

празник. За тях бяха песните, танците и стихчетата на по-малките деца в групите.

Бъдещите първокласници също участваха в програмата, изпълнявайки песни и

стихотворения за Кирил и Методий, Левски и Ботев, за мама и родината, знанието и за

родния език.

   Децата показаха пред своите родители какво са научили в любимата детска градина.

След тържествената част облечени в тоги и характерните шапки за дипломиране

бъдещите първокласници получиха удостоверенията си, за успешно завършване на

подготвителна група и много подаръци. Заместник-кмета на община Тунджа

Димитър Димитров,поднесе подаръци, осигурени от община Тунджа , а директорката

на ОУ ХристоБотев с. Кукорево Тинка Иванова и  бъдещата учителка на първи

клас Галина Желязкова ги изненадаха с книжки и почерпка.

   Родителите благодариха на госпожите от детска градина за грижите, търпението и

майчинското отношение при овладяването на знания, умения и компетентности през

годините. Усмихнатите личица на децата от детска градина Щурче - с. Кукорево,

стоплиха сърцата на всички присъстващи.