ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Преклонение пред подвига свят

                       Апостоле, от тебе се учим всички!

                       Апостоле, ти пример си за нас! 

                       България за теб била е всичко,

                       България е всичко и за нас.

                       И днес се прекланят децата,

                       На Левски пред подвига свят

                       С Апостола на свободата

                       сме горди пред целия свят. 

    Васил Левски- безстрашният Апостол, най-светлия образ в нашата история, който преобърна времето и го

направи свое, доказвайки пред света, че българинът носи у себе си жаждата за свобода и справедливост.

Всеотдаен и скромен, който запалва революционния огън във всяко българско селище и паланка, а народът ни

в знак на признателност и захлас превръща приживе в легенда, след която тръгват най- достойните синове и

дъщери на България.

     Учениците от училище ”Христо Ботев” в село Кукорево на община Тунджа, почетоха паметта на Васил

Иванов Кунчев, като цяла седмица посветиха на Апостола. С много любов и преклонение четоха разкази и

стихове за живота и неговото дело. Разговаряха за родолюбието, безстрашието, бистрият ум, умението да води

хората след себе си и да постига поставените цели.

Учениците от шести клас изготвиха табло със снимки за живота, делото и безсмъртието на Апостола на

свободата, а децата от начална училищна степен изработиха картички, които подариха на всички в паметния 

ден.Малките артисти от група Арлекино в трети и четвърти клас представиха драматизацията ”Апостолът в

премеждие” от Иван Вазов и рецитираха стихове за Левски.

   Всички обогатиха своите знания и си обещаха да следват завета на Левски, "Дела трябват, а не думи”,който

да ги води по пътя на любовта към род и родина.