ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Признание за труда на медиаторите

   На организиран форум провел се в София на 13. 01.2022 година Министърът на

образованието и науката акад. Николай Денков приветства медиаторите, като ги

поздрави с ромския празник „Василица“. Той благодари за усилията на всички над

1000 души,които работят с всяко семейство поотделно, за да привлекат децата в

училище. Със задоволство подчерта, че на образователните медиатори в немалка

степен се крепи образователната система.

   Отличените медиатори назначени по проектите „Подкрепа за успех“ и „Активно

приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансирани от

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тяхна основна задача е все

повече деца да влязат в клас и да останат там колкото може по-дълго.В тази посока

работи и Центърът за междуетнически диалог и толерантност  „Амалипе“ с мрежа

от училища, които като се борят ромските деца на България  да имат бъдеще.

   С гордост можем да заявим, че образователният медиатор на училище

 ” Христо Ботев” в село Кукорево г-жа Ташка Мутафова е отличена и удостоена с

грамота за майчинското отношение към деца и родители на учебното заведение

и за всеотдайният труд за приобщаване на децата към образованието.