ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Проект –”РЕ-АКЦИЯ” в ОУ Кукорево

       През април 2023 година в училище ” Христо Ботев” в село Кукорево на Община „Тунджа“

 започна изпълнението на проект –„РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие

 и насилието по полов признак.Проектът се реализира с безвъзмездна финансовата подкрепа

 на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема.

 Бенефициент по проекта е сдружение Евроклуб Жена, а Община „Тунджа“ и Ямболска

 търговско-промишлена палата са партньори.

    На 24 април 2023 в село Кукорево стартира изпълнението на основна дейност по проект

 „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“.

   Започна работа „SOS кабинет“, който се намира в ОУ „Христо Ботев“, на първия етаж, с

 работно време от 13:30 до 17:30 часа, с психолог Радка Василева. Като психолог-специалист

 г-жа Василева предоставя безплатни психологически консултации и личностна подкрепа по

 домашното насилие и насилието по полов признак. В кабинета се оказва подкрепа в

 продължение на 3 месеца за по 4 часа на ден ( следобедната част на деня) на деца и на техните

 родители, потърсили помощ и съвети на домашното насилие и насилието, основано на пола и

 важни социални проблеми. Работи и за предотвратяване и предприемане на превантивни

 действия чрез консултации, относно това дали познават, различават и идентифицират

 домашното насилие и насилието по полов признак на училище, в къщи, на работа.  Специален

 акцент се поставя и по отношение на това относно разпознаването на съвременните

 начини на насилие извън физическите: тормоз в Интернет, неглижиране в семейството, език на

 омразата.

    За осъществяване целта на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие

  и насилието по полов признак” в Посетителският център на Община Тунджа в лесопарк

 Бакаджик от 7 да 9 септември 2023година се организира ученически лагер сред природата ”

 Щастливо детство за всяко дете”.

    Под ръководството на г-жа Пепа Перчинска ученици от 5,6 и7 клас в ОУ” Христо Ботев”

 на село Кукорево се включиха в ученическия лагер, заедно с ученици от училищата в село

 Роза и село Дражево.

    В трите топли лагерни дни учениците се запознаха с природните и исторически

 забележителности на лесопарк Бакаджик. Повишаваха своята спортно- физическа подготовка,

 провеждайки физически упражнения и походи. Посетиха историческите паметници създадени

 за героите проляли кръвта си за освобождението на България от османско робство.

   Запознаха се с параклиса, който е част от своеобразен комплекс, включващ църквата „Свети

 Александър Невски" и манастира „Свети Спас" и скулптурна композиция, пресъздаваща

 срещата на Иисус Христос със Самарянката.

    В проведени беседи по проект –„РЕ-АКЦИЯ лагерниците повишиха информираността си за

 превенция на дискриминацията. С успех успяваха да различават и идентифицират домашното

 насилие и насилието по полов признак,а според представени примери, разпознаваха

 съвременните начини за насилие извън физическите: тормоз в Интернет, неглижиране в

 семейството и език на омразата.

    Всички ученици се завърнаха от лагера доволни и обогатени от обученията и заредени с

 положителни емоции от пребиваването в лесопарк Бакаджик.