ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Проектни дейности в начална училищна степен

 

   Учениците от начална училищна степен I, II и III клас от ОУ ” Христо Ботев ” в

 село Кукорево работят активно за прилагане на усвоеното учебно съдържание в

 проектни дейности свързани с българския език и четенето, математиката и музиката,

 родния край и изобразителното изкуство.

   Под ръководството на г-жа Снежана Димитрова учениците от трети клас приготвиха

 солено тесто и моделираха букви от Кирилицата, в чест на празника на буквите и на

 Светите братя Кирил и Методий. С тях подредиха буквите и прочетоха самият код в

 Азбуката.Разбраха, че най-малката връзка със съзнанието, която трябва да достигнем,

 е пътят, по който може да се свържем с всички хора по света. Учителят постоянно

 работи мотивирайки учениците за подобряване на четивната техника и формиране на

 любов към книгата. В часовете по български език и литература учениците от трети

 клас четоха и отговаряха на гатанки подбрани от учениците. Съревноваваха се

 създавайки нови гатанки, стараейки се да опишат основните особености и белези,

 за да помогнат на учениците да посочат вярно отговорите на гатанките.

   Всички учениците под ръководството на г-жа Веселина Иванова, г-жа Галина

 Желязкова и г-жа Снежана Димитрова посетиха библиотеката на читалище

 ”Виделина” в селото. Читалищният секретар Веска Георгиева предостави интересни

 детски книжки и по желание всеки прочете откъс от любима книжка. После рисуваха

 любим приказен герой или илюстрация от любима приказка.С разясненията на

 читалищният секретар всички разбраха как да станат читатели на библиотеката и да

 успеят да прочетат книгите за лятната ваканция, за да обогатят своята четивна техника.

   За формирането на умения за национална гордост и любов към род и Родина

 учениците проведоха интересни интерактивни уроци с практическа насоченост. Под

 ръководството на г-жа Галина Желязкова се проведе работа по проектни дейности на

 тема „ Аз обичам България ”, където учениците посочваха границите на България, 

 разказваха за нашата столица, за родния край и за родното селище.

   Учениците от първи клас говориха за човешкото тяло, здравословното хранене и 

 опасностите, от които трябва да се предпазват по време на лятната ваканция под

 ръководството на г-жа Веселина Иванова по проектни дейности на тема „ Аз и

 моето здраве ”.

   Всички ученици от начална училищна степен работиха и по  математика. 

 Разпознаваха геометрични фигури, чертаха и изготвяха колажи от геометрични

 фигури по дадени размери. С голям интерес попълваха кръстословици с изучените

 математически термини.

  Приятно занимание бе и рисуването по асфалт на тема „Моето весело но и безопасно

 лято” Учениците се потопиха в красотата на лятото и опасностите, които крият

 горещината, топлината и водните басейни, карането на велосипеди и игрите на открито.

 Всички си припомниха основните правила за безопасно и здравословно поведение през

 лятната ваканция.