ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Рожден ден в четвърти клас

 

     Учебно- възпитателният процес е обогатяващ и труден, но за създаване на благоприятна

 обстановка и за преодоляване на трудностите , класният ръководител г-жа Снежана Димитрова

 създава условия за сплотяване на класа.

  На 13.11. 2023 година в класната стая на четвърти клас се имаше приятна изненада. Ученикът  

 Димитър Иванов отбеляза своя рожден ден. Той поднесе сладка торта и бонбони, за да почерпи 

 своите съученици.

  Учениците от класа направиха красива украса на класната стая и поздравителни изненади с песни

 и пожелания за здраве, радост и успешна учебна година. Под звуците на песента за рожден ден,

 с много позитивни емоции и усмихнати лица, запалиха празнични свещи и хванати за ръце

 обградиха тортата.

  Всяко пожелание се възнаграждаваше с парче от празничната торта. Всички бяха радостни и

 щастливи, защото се чувстваха в свое обкръжение на съмишленици и приятели, изградено под

 вещото ръководство на г-жа Снежана Димитрова в продължение на четири упорити учебни

 години. Всеки  изживя  един незабравим ден, който ще се запечата завинаги в съзнанието на

 учениците от четвърти клас.