ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

„ С очите си видях бедата“ – 2022

     На организирания от регионална дирекция ”Пожарна безопасност и защита на

 населението” – гр. Ямбол конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях

 бедата“ – 2022, се включиха деца и ученици от всички общообразователни училища

 и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и

 училищното образование.

   Участници от  ОУ “ Христо Ботев“ село Кукорево също представиха своите рисунки.

 Това са учениците Нели Колева – II клас, Ася Асенова-VI клас Кирил Янков- VI клас.

 Те пресъздадоха рисковете от бедствия и начините на поведение и действие, първа

 долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

   За своя труд и умения получиха заслужени награди и грамоти.