ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

STEM среда – интегрирана и модерна учебна среда

   Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево стартира изпълнение на

 проект  № BG-RRP-1.015-0228 с наименование "Изграждане на училищна STEM среда в

 Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево", финансиран по Националния план за

 възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за

 възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда".

   Главна цел на проекта: Осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и

 обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на

 интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните

 иновации в обучението и преподаването.

   Чрез изпълнението на проекта ще се извършат строително-ремонтни дейности,

 позволяващи изграждането на материална база, в която ще се реализират цялостни

 интериорни решения, включващи закупуването на съвременно оборудване и обзавеждане.

   Учениците ще имат възможност да се обучават в нова, интересна за тях учебна среда,

 позволяваща по – пълно прилагане на иновации в обучението и преподаването в сферата на

 STEM, ще се повиши интересът към науките и научните изследвания и мотивацията им за   

 учене и по – високи постижения. Обща стойност: 181 734,35 лв., от които 181 734,35 лв.

 безвъзмездно финансиране.

     Начало: 15.04.2024 г.                 Край: 15.04.2026 г.