ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Световен ден на Колумб в Кукорево

       

   За учениците от основно училище Христо Ботев в село Кукорево, Световният ден на

 Колумб бе ден на победилият дух на откривателството. Макар, че учениците са още

 малки, те всеки ден откриват нови научни светове.Това се осъществява чрез изготвяне на 

 постери и презентации за мореплаватели, пътешественици или покорители на

 полюси. Така от първо лице учениците  се докосват до подвига и героизма, за да вървят

 по своя път устремени, силни и можещи, за да са бъдещите Колумбовци и Магелановци в

 глобалния компютърен свят.

      Иновативната класна стая бе малка да побере всички желаещи да се запознаят с

 интресните истории за морски бури и ледени  пустини, увлекателно поднесени от

 преподавателката по география г-жа Нели Илчева. Учениците от 5 клас Константин

 Станчев и Мария   Хаким представиха презентация за забележителностите на Северна и

 Южна Америка.

       Интерактивния урок приключи с пожелание за следващи географски пътешествия.