ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Тържествено честване в училище Кукорево

 

     Учениците от ОУ "Христо Ботев" в село Кукорево знаят своята история, уважават и

 почитат националните герои на България. На първи юни отбелязаха двоен празник:

 1-ви юни - Международния ден на детето и патронния празник на училището носещо

 името на Христо Ботев.

   Организаторите на тържественото честване г-жа Снежана Димитрова и г-жа Анна

 Минкова и подготвените участници подредиха изготвените постери с лика на Христо

 Ботев и неговите стихове. Украсиха импровизираната на открито сцена с балони,

 цветя и с подходящо музикално оформление, подобрявайки празничното настроение

 на всички присъстващи. Гости на тържеството бяха: г -жа Тинка Иванова-директор на

 училището, г-жа Маргарита Жекова – зам.директор, училищният медиатор г-жа Ташка

 Мутафова, класни ръководители, родители, учители и ученици.

  Честването започна с почит към революционера Христо Ботев с топли думи за делото

 и саможертвата на 28-годишният поет-революционер, за когото любовта към родината

 е над всичко и рецитал с легендарните стихове на поета.

  Директорът на учебното заведение поздрави всички с патронния празник и пожела на

 всички да бъдат горди с нашата история. Да помнят делото и саможертвата на Христо

 Ботев и десетките падналите юнаци, най-достойните чеда на България. Подчерта, че

 затова днес честваме този паметен ден, изказвайки дълбокото си преклонение и

 синовна обич пред подвига на Христо Ботев и неговата храбра чета, положили

 младостта и живота си пред олтара на Отечеството.

  В празничният ден учениците от първи, втори и трети клас получиха своите

 свидетелства за завършен клас на началната училищна степен на основното

 образование, а г-жа Тинка Иванова с гордост поднесе грамоти за постигнати високи

 резултати в учебно-възпитателната работа и отличен успех. Грамоти получиха

 учениците : Павел Здравков, Павлин Динев, Ана Стоянова от първи клас, Мадлен

 Атанасова, Миро Мариев, Гинка, Златомира и Бойка Асенови, Теодора Златомирова

 от втори клас, Нела Мариева, Йорданка Димитрова, Летисия Николаева и Йордан

 Тодоров от трети клас.

   Празничен поздрав за Международния ден на детето поднесоха малките артисти от

 Ателие за сценично изкуство и литературни композиции „Ботевче” по Национална

 програма „Заедно в изкуствата и в спорта” през 2022/2023 учебна година с ръководител

 Росица Стоянова. С голямо майсторство и финес малките театрали представиха

 драматизацията ” Зайовата книжка”. За прекрасното представление получиха бурни

 аплодисменти, а за активното участие и отлично представяне в седем сценични изяви,

 участниците получиха благодарствени грамоти от директора на учебното заведение.

  Музикаленен поздрав поднесоха Ана Стоянова и Дафинка Манолова изпълнявайки

 народната песен ”Карамфилке моме” .

  Поздрав за детския празник поднесоха и малките деца от ЦДГ ” Щурче” в село

 Кукорево с танц изразяващ красотата на щастливото детство на Детската планета.

  Празникът завърши с право хоро, на което се заловиха малки и големи ученици,

 учители и родители .

  Неподправените усмивки изразяваха благодарност, стопляйки сърцата на организатори

 и участници, пожелавайки на учениците I, II, III клас приятна и весела ваканция.