ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

В Кукорево - Ден на толерантността

     Толерантността към различията е свобода на духа и висша човешка добродетел.

 Преди 25 години, на 16 ноември, международната общественост в лицето на

 ЮНЕСКО определя този ден за Международен ден на толерантността. Толерантност

– това е готовността да приемаме чувства, навици или вярвания, които са различни

 от нашите собствени. Значението на думичката „толерантност“ се обогатява с времето

 заедно с все по-многобройните и дълбоките нюанси, които се развиват в човешките

взаимоотношения.

    Учениците от ОУ „ Христо Ботев“ в село Кукорево и тази година отбелязаха този

 празник на добротата, уважението и приемането на формите за самоизява и способите

 за проява на човешката индивидуалност.

    Под ръководството на г-жа Снежана Димитрова участници от всички класове на

 начална училищна степен поднесоха интересно и завладяващо тържество. Гости на

 тържеството бяха: г-жа Тинка Иванова - директор на учебното заведение, г-жа

 Маргарита Жекова- зам. директор на училището, г-жа Ташка Мутафова- училищен

 медиатор, учители и ученици. В класната стая на трети клас учениците направиха

 тематична украса от рисунки, табла, послания и балони.

   Празничното тържество започна с цитат от стихотворение написано от

 третокласничката Ралица Везенкова. Децата рецитираха красиви стихове за доброто

 и приятелството. Всички заедно изказваха красивите думи, че щом са добри приятели,

 от таз земя голяма по-прекрасно от детството няма!

   Тържеството премина в игра, в която ученици разделени в три отбора: Приятели,

 Грижа и Сърдечност, трябваше да подреждат думи свързани с толерантността. Трите

 отбора подреждаха красивите думи: доброта, сърдечност, любезност, обич, търпение

 и симпатия. Като на всяко състезание победителите получиха заслужени аплодисменти

 и награди.

 Песента за приятелството изпълнена от участниците и подета от всички присъстващи

 стана красив завършек на празника на толерантността.