ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Васил Левски- съвременник на всички поколения

   

    Учениците от училище „ Христо Ботев” в село Кукорево тържествено

 отбелязаха 150 години от обесването на Васил Левски-Апостола на Свободата,

 който винаги ще живее като вдъхновяващ съвременник на всички поколения.

   Гости на честването бяха зам.директора на училището г-жа Маргарита Жекова,

 медиатора г-жа Ташка Мутафова, учители и ученици.

   Под ръководството на г-жа Пламена Манолова и г-жа Пенка Стоева, ученици

 от 5,6 и 7 клас подготвиха табло и презентация за живота и делото на Васил Левски.

   Мария Хаким и Ивайло Колев запознаха присъстващите със саможертвата на

  Апостола в името на свободата не само на българите, но и на всички онеправдани в

 Османската империя и колосалната му, необяснима интуиция, за новия бъдещ свят.

  Стихове за Апостола рецитираха Богомила Колева, Станимир Златомиров, Ася

 Асенова , Константин Станчев и Ивайло Колев. Подготвената презентация представи

 Мария Хаким, посочвайки факти за живота, делото и революционната дейност на

 великия революционер-демократ, организатор на българската национална революция,

 подготвяйки всенародно въстание.

  Участниците в Ателие за сценично изкуство и литературни композиции „Ботевче”

 под ръководството на г-жа Росица Стоянова представиха драматизацията ” Синеокият

 рибар ” от Георги Мишев. Малките артисти Павел Здравков, Павлин Динев, Георги

 Янков от I клас, Миро Мариев, Димитър Колев от II клас се въплатиха в своите роли

 и с голям ентусиазъм заредиха присъстващите с много патриотизъм, българска гордост

 и преклонение към делото на Апостола на свободата.

  Учениците от II клас изпяха ” Песен за Апостола” с посланието, че Апостола е

 пример за всички нас, той е като знаме в борбата за свобода и демокрация, по пътя

 на народа за справедлив и съвършен свят. Неговото име ще свети през вековете

 докато я има България.