ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Завършване на учебната година

 

     Учебната 2022-2023 година в ОУ ” Христо Ботев” в село Кукорево завърши поетапно.

     В последния ден на месец май завършиха учениците от начална училищна степен, а

 в празничният 1 юни, Денят на детето, учениците от първи, втори и трети клас получиха

 своите свидетелства за завършен клас на началната училищна степен на основното

 образование. Директорът на учебното заведение г-жа Тинка Иванова с гордост поднесе

 грамоти за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа и отличен

 успех. Грамоти получиха учениците : Павел Здравков, Павлин Динев, Ана Стоянова от

 първи клас, Мадлен Атанасова, Миро Мариев, Гинка, Златомира и Бойка Асенови,

 Теодора Златомирова от втори клас, Нела Мариева, Йорданка Димитрова, Летисия

 Николаева и Йордан Тодоров от трети клас.

     На 15 юни приключвайки с учебниците, изходните нива, годишното оценяване и с

 равносметка за свършеното през годината завършиха учениците от четвърти,пети и

 шести клас. За показани отлични резултати,  за активно участие в извънкласната,

 извънучилищната и спортна дейност грамоти получиха заслужилите ученици: Люси

 Илиянова, Събка Динкова, Елица Мирова, Илиян Манолов, Кольо Миленов от

 четвърти клас, Станимир Златомиров от пети клас, Мария Хаким, Константин Станков,

 Ивайло Колев от шести клас. Последният училищен звънец удари и за учениците от

 седми клас. Те получиха своите дипломи за завършен седми клас от класната

 ръководителка г-жа Пепа Перчинска и от директора на училището г-жа Тинка Иванова

 и всеки се отправи по своя път.

    С радост всички започнаха дългата почивка на очакваната ваканция, за да имат

 невероятно лято, пълно с отдих и забавления.