ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Форми на обучение

 

Форми на обучение

в Основно училище ” Христо Ботев”, с.Кукорево

за учебната 2022/20223 година

 

 

Дневна форма

 

Самостоятелна форма

 

Индивидуална форма

 

   Условията за записване и обучение в горепосочените

 форми на обучение са определени в правилника за

 дейността на училището.