Google PlusFacebookYoutube
ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Административни услуги

Обява

    По национална програма,, Заедно в изкуствата и спорта“ в ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево,

  община,,Тунджа“ ще бъдат сформирани 2 групи.

  I група- отбор по волейбол-V-VIIклас-момчета

  II група за занимания в сферата на изкуствата в направление ,, Театрално изкуство“-I-II клас

  Във връзка с чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и

 провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

 ОУ ,,Христо Ботев“ с. Кукорево търси треньор по волейбол, вписан в регистъра на треньорските

 кадри.

  Заявления ще се приемат в сградата на ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево, ул.,,Тунджа“ 6

 в срок до 19.06.2022г.

 

    09.06.2022г.                                                           От ръководството на ОУ,,Христо Ботев“