Google PlusFacebookYoutube
ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Колектив на ОУ" Христо Ботев"с.Кукорево 2021/2022 учебна година

 

Училищен колектив

 

1.Тинка Иванова - директор

2. Маргарита Жекова -заместник- директор по учебната дейност

3. Дора Тодорова -ст. учител по български език и литература

4. Пенка Стоева -ст. учител по математика и природни науки

5. Нела Илчева -ст. учител по обществени науки

6.Татяна Петрова -ст. учител по английски език

7. Пепа Перчинска -ст. учител по физическо възпитание и спорт

8. Дарина Карчева -ст. учител по изобразително изкуство

9. Анна Минкова - учител по музика

10. Росица Стоянова -ст. учител начален етап (I-IVклас)

11. Радка Колева -ст. учител начален етап (I-IVклас)

12. Галина Желязкова -ст. учител начален етап (I-IVклас)

13. Снежана Димитрова - учител начален етап (I-IVклас)

14. Светла Миланова -ст. учител в ГЦО, прогимназиален етап

15. Пламена Георгиева - учител в ГЦО, прогимназиален етап

16. Емилия Комитова - учител в ГЦО, начален етап

17. Веселина Иванова - учител в ГЦО, начален етап

18. Георги Станчев -логопед

19. Еленка Македонска -счетоводител

20. Елка Кръстева -финансов контрольор

21.Тонка Иванова -ЗАС

22. Недялка Малчева -хигиенист

23. Атанаска Атанасова -хигиенист

24. Милена Станчева - работник кухня

25.Ташка Мутафова -образователен медиатор