ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Колектив на ОУ" Христо Ботев"с.Кукорево 2022/2023 учебна година

 

Училищен колектив

 

1.Тинка Иванова - директор

2. Маргарита Жекова -заместник- директор по учебната дейност

3. Пенка Стоева -ст. учител по математика и природни науки

4. Нела Илчева -ст. учител по обществени науки

5. Татяна Петрова -ст. учител по английски език

6. Пепа Перчинска -ст. учител по физическо възпитание и спорт

7. Деляна Узунова  -учител по изобразително изкуство

8. Димка Панева - ст.учител по български език и литература

9. Анна Минкова -  учител по музика

10.Таня Златева -  учител по технологии и предприемачество

10. Веселина Иванова - учител начален етап (I-IVклас)

11. Радка Колева -ст. учител начален етап (I-IVклас)

12. Галина Желязкова -ст. учител начален етап (I-IVклас)

13. Снежана Димитрова - учител начален етап (I-IVклас)

14. Светла Миланова -ст. учител в ГЦО, прогимназиален етап

15. Наталия Нанева  ст.учител в ГЦО, начален етап 

16. Емилия Комитова - учител в ГЦО, начален етап 

17. Георги Станчев -логопед

18. Еленка Македонска -счетоводител

19. Елка Кръстева -финансов контрольор

20. Тонка Иванова -ЗАС

21. Атанаска Атанасова -хигиенист

22. Милена Станчева - работник кухня

23. Ташка Мутафова бразователен медиатор