Google PlusFacebookYoutube
ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Мисия и визия

                                                                      Мисия

    Мисията на основно училище „Христо Ботев„ село Кукорево е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. Визия Основно училище „Христо Ботев„ село Кукорево да се утвърждава и развива като общинско средищно училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни компетентности , осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза за общността.

                                                                        Визия

    Основно училище „Христо Ботев„ село Кукорево да се утвърждава и развива като общинско средищно училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни компетентности , осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза за общността.