ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Обяви и съобщения

 

 62_1_b

Обява

    По национална програма,, Заедно в изкуствата и спорта“ в

 ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево, община,,Тунджа“ ще бъдат

 сформирани 2 групи:

  I група- отбор по волейбол-V-VIIклас-момчета

  II група за занимания в сферата на изкуствата в направление

 ,, Театрално изкуство“-I-II клас

  Във връзка с чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и

 реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна

 дейност на децата и учениците извън учебния план на ОУ ,,Христо Ботев“

 с. Кукорево търси треньор по волейбол, вписан в регистъра на треньорските

 кадри.

  Заявления ще се приемат в сградата на ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево,

 ул.,,Тунджа“ 6  в срок до 19.06.2022г.

 

    09.06.2022г.                                     От ръководството на ОУ,,Христо Ботев“