ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

За учениците и родителите

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

през учебната 2022 – 2023 година:

 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна

 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна

 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.междусрочна

 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

    Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

  06.02.2023 г. – I - XII клас Неучебни дни

 19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

  23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит 

  25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

  13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване

  (НВО) в края на VII

  16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII

  Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

 31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици)

 15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

 30.06.2023 г. – VІI клас (18 учебни седмици )