ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Новости и съобщения

 

Обява

    По национална програма,, Заедно в изкуствата и спорта“ в ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево,

 община,,Тунджа“ ще бъдат сформирани 2 групи.

   I група- отбор по волейбол-V-VIIклас-момчета

   II група за занимания в сферата на изкуствата в направление ,, Театрално изкуство“          

 -I-II клас

 Във връзка с чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и

 провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния

 план ОУ ,,Христо Ботев“ с. Кукорево търси треньор по волейбол, вписан в регистъра на

 треньорските кадри.

  Заявления ще се приемат в сградата на ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево, ул.,,Тунджа“ 6

 в срок до 19.06.2022г.

   

      09.06.2022г.                                                                  От ръководството на ОУ,,Христо Ботев“