ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Новости и съобщения

 

Обява

    По национална програма,, Заедно в изкуствата и спорта“ в ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево,

  община,,Тунджа“ ще бъдат сформирани 2 групи.

   I група- отбор по футбол -V-VIIклас-момчета

   II група за занимания в сферата на изкуствата - Вокална група за народни песни

  “ Изворче“   -I-IV клас

 

                                                      От ръководството на ОУ,,Христо Ботев“ с. Кукорево