Google PlusFacebookYoutube
ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Ваканции и неучебни дни 2020/2021

Ваканции и неучебни дни

за учебната 2020/2021 година

      Начало и край на ваканциите през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

01. 02.2020 до 03.02.2021 г.вкл. – междусрочна

03.04.2020 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

                                          Неучебни дни:

19.05.2021 г. ДЗИ по български език и литература

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен

11.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

14.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

     Начало на първия и втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

15.09.2021 г. – I - XII клас

04.02.2021 г. – I - XII клас

        Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

31.05.2021 г. (07.06.2021) І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

16.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. V – ХІ клас (18 учебни седмици )